CSAPanel Privacy policy

Control System Administrator Panel

[English]

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site, place an order or use the csa-panel software.

When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address, mailing address or phone number. You may, however, visit our site anonymously.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways:

To process transactions

Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested.

To send periodic emails

The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information.

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Childrens Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Terms and Conditions

Please also visit our Terms and Conditions section establishing the use, disclaimers, and limitations of liability governing the use of our website at http://members.csa-panel.ro/tos

Abuses

To maintain services at a level of optimum performance, CSA-Panel does not permit use of its services for illegal purposes, with threatening, libelous or dishonest. Sending unsolicited (SPAM), of any kind may be, is strictly forbidden.

Payment

Once you have ordered from us and benefit from a valid license payments will not be returned. Mostly all of our products are fitted with a Test (Demo) where you can decide if you purchase a license or not.

Licenses

CSA-Panel monitors all activities that are sent to our system of licenses and any abuse detected immediately result in suspension of service. Suspension of the service will come up with a good reason and certainly will document her suspension.

Your Consent

By using our site, you consent to our online privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.

This policy was last modified on 05/02/2015

Contacting Us

If there are any questions regarding this privacy policy you may contact us using the information below.

[email protected]


[Romanian]

Ce informații colectăm?

Noi colectăm informații de la dumneavoastră atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru, plasați o comandă sau de a folosi software-ul CSA-panel.

Când comandați sau va înregistra-ti pe site-ul nostru, după caz, vi se poate cere să introduceți: numele, adresa de e-mail, adresa poștală sau numărul de telefon. Ați putea, totuși, să vizitați site-ul nostru in mod anonim.

Pentru ce folosim informațiile dumneavoastră?

Oricare dintre informațiile pe care le colectăm de la dvs. pot fi folosite într-unul din următoarele moduri:

Pentru a procesa tranzacții

Informațiile dvs., publice sau private, nu vor fi vândute, schimbate, transferat, sau dat la orice altă societate din orice motiv, fără consimțământul dumneavoastră, altele decât cele pentru scopul expres de a livra produsul achizitionat sau serviciul solicitat.

Pentru a trimite email-uri periodice

Adresa de e-mail va oferi pentru procesarea comenzilor, vor fi folosite numai pentru a vă trimite informații și actualizări referitoare la comanda dumneavoastră.

La inregistrarea contului de client va sunt solicitate informatii despre dumneavoastra (nume si prenume, adresa, numar de telefon, etc.). Anumite date pot fii modificate ulterior din contul de client, însă pentru activarea serviciilor acestea trebuie să fie reale.

Cum putem proteja informațiile dumneavoastră?

Vom pune în aplicare o varietate de măsuri de securitate pentru a menține siguranța informațiilor dumneavoastră personale atunci când faceți o comandă sau intra, să prezinte, sau accesa informațiile dvs. personale.

Nu vom dezvălui orice informații părților din afara

Noi nu vindem, comerț, sau altfel de transfer de părți din afara informațiile dvs. de identificare personală. Aceasta nu include terți de încredere, care ne ajuta in operarea site-ul nostru, efectuarea de afaceri noastre, sau service-te, atât timp cât aceste părți sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații. S-ar putea elibera, de asemenea, informațiile dvs. atunci când credem că eliberarea este necesar să se respecte legea, aplice politicile site-ul nostru, sau pentru a proteja nostru sau alte drepturi, de proprietate, sau de siguranță. Cu toate acestea, informațiile vizitatorilor non-personale de identificare pot fi furnizate de alte părți pentru marketing, publicitate, sau în alte scopuri.

Respectarea Privacy Protection Act - Copii Online

Suntem în conformitate cu cerințele de COPPA (copii Online Privacy Protection Act), nu colectăm informații de la oricine sub 13 ani. Site-ul nostru, produsele și serviciile sunt toate direcționate către oameni care sunt de cel puțin 13 ani sau mai în vârstă.

Abuzuri

Pentru mentinerea serviciilor la un nivel de functionare optim, CSA-Panel nu permite folosirea serviciilor sale in scopuri ilegale, cu caracter amenintator, defaimator sau necinstit. Trimiterea de mesaje nesolicitate (SPAM), de orice fel ar fi acestea, este strict interzisa.

Platile

Odata ce ati comandat de la noi si beneficiati de o licenta valida platile efectuate nu vor fi returnabile. In mare parte toate produsele noastre sunt prevadute cu un Test(Demo) in care va puteti hotara daca veti cumpara o licenta sau nu.

Licentele

CSA-Panel monitorizeaza toate activitatile care sunt trimise in sistemul nostru de licente iar orice abuz detectat duce la suspendarea serviciului imediat. Suspendarea serviciului va veni si cu un motiv intemeiat si desigur vom documenta suspendarea ei.

Consimțământul dvs.

Prin utilizarea site-ul nostru, sunteti de acord cu Politica de confidențialitate.

Modificări la Politica de confidențialitate

Dacă decidem să schimbăm politica noastră de confidențialitate, vom posta aceste modificari pe aceasta pagina.

Această politică a fost modificata 05/02/2015

Contactați-ne

Dacă există întrebări referitoare la această politică de confidențialitate ne puteți contacta folosind datele de mai jos.

[email protected]